Instroom techniekonderwijs daalt licht


Warning: Undefined array key "bio" in /home/techwatch/domains/test.bits-chips.nl/public_html/wp-content/plugins/wpcodebox2/src/Runner/QueryRunner.php(126) : eval()'d code on line 13

Author:

Reading time: 1 minute

Het aandeel Nederlandse vwo-leerlingen dat voor het profiel Natuur en Techniek koos in het schooljaar 2005/2006 bleef op 18 procent, min of meer hetzelfde als de afgelopen jaren. Op havoniveau is dit gedaald naar 12 procent. Het aandeel van scholieren met het profiel Natuur en Gezondheid nam zowel bij de havo als bij het vwo toe en kwam uit op respectievelijk 20,1 procent en 35,5 procent. Dat blijkt uit de Technomonitor van het Platform Bètatechniek en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Opvallend is de groei van het aantal leerlingen met een gemengd profiel van Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid.

Het aantal jongeren dat voor een vervolgopleiding in de techniek ging, nam af. In het hbo koos 16,4 procent van de studenten het afgelopen jaar voor een technische studie; 1,5 procent begon met een zogenaamde snijvlakopleiding, die niet als technische studie te boek staat maar wel meer dan 50 procent bètatechniek bevat. Bij de wo-studenten koos 12,5 procent voor een technische opleiding en ging 5,5 procent voor een snijvlakstudie. Het aantal studenten binnen de sector Natuur steeg vorig jaar licht, naar 7,9 procent van het totaal. Volgens de schrijvers van het rapport loopt Nederland door de lage instroom achter bij zijn doelstellingen om een toonaangevende kenniseconomie te worden. De kansen op de arbeidsmarkt voor bèta‘s zijn wel hoopgevend.