Innovatieplatform: ‘Nederland blijft achter bij doelstellingen’

Reading time: 1 minute

Author:

Er moeten meer acties en investeringen komen in een beter opgeleide beroepsbevolking, versterking van de kennisbasis en innovatief ondernemerschap. Dat concludeert een commissie van het Innovatieplatform, in de vorm van Robbert Dijkgraaf, Gerard Kleisterlee en Alexander Rinnooy Kan. ’De weg naar Nederland als kennisland in 2016 heeft nog geen groene golf, teveel stoplichten staan op oranje of zelfs op rood, aldus Rinnooy Kan.

De Kennisinvesteringsagenda van het platform beoogt in 2016 een groei van 6 miljard euro van publiek en privaat geld voor kennis en innovatie. Twintig organisaties hebben vorig jaar hun handtekening onder deze agenda gezet, waaronder de Hbo-raad, kennisinstellingen, MKB Nederland, VNO-NCW en de VSNU. De commissie denkt dat dit bedrag niet gehaald gaat worden met het huidige tempo. Onder meer de publieke investeringen in de kennisinfrastructuur moeten omhoog. Er is op het moment geen groei van private investeringen in R&D.

De drie heren zien nog meer beren op de weg. ’Er zijn goede intenties voor de kenniseconomie, maar wij zien dit onvoldoende terug in het kabinetsbeleid‘, zegt Dijkgraaf. De commissie vindt onder meer dat er een programma moet komen dat valorisatie aanwakkert. Bovendien moeten universiteiten en kennisinstellingen echt excellent worden. Het Innovatieplatform wil dat VSNU, NWO en KNAW samen een roadmap maken om tot excellentie te komen en hamert op focus en massa. Ook moet er meer aandacht komen voor levenslange bijscholing. Het is de bedoeling dat het Innovatieplatform vanaf nu elk jaar de Kennisinvesteringsagenda gaat evalueren.