Ingenieursstudies Vlaamse hogescholen op weg naar academisch niveau

Reading time: 2 minutes

Author:

De KU Leuven, vijf hogescholen en de Associatie KU Leuven hebben een overeenkomst getekend om nauwer te gaan samenwerken rondom ingenieursopleidingen. Op institutioneel vlak zal de inmiddels vijf jaar oude Geassocieerde Faculteit in de toekomst een volwaardige plaats krijgen binnen de universiteitsgroep Wetenschappen en Technologie van de KU Leuven. Hier kunnen de ingenieursopleidingen elkaar vinden voor overleg en gemeenschappelijke activiteiten. Overigens blijven de opleidingen gehuisvest op de campussen van de hogescholen.

Het resultaat moet ’eenheid in verscheidenheid‘ zijn, zoals de KU Leuven het op zijn website verwoordt. De eenheid is terug te vinden in de organisatorische link tussen de partners, de verscheidenheid slaat op het feit dat de opleidingen tot burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur en industrieel ingenieur een eigen profiel krijgen, zowel in onderwijs als in onderzoek. Deelnemende hogescholen zijn de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (Brugge), de Katholieke Hogeschool Kempen (Geel), de Katholieke Hogeschool Limburg (Diepenbeek), de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (Gent) en Lessius Mechelen (Campus De Nayer).

Op onderzoeksvlak engageren de hogescholen zich ertoe om hun beleid af te stemmen op de regels van de KU Leuven. Dit betekent onder meer dat de partijen gezamenlijk speerpunten zullen definiëren en er regelingen komen over het gedeelde gebruik van vaak dure R&D-middelen. De onderzoekers hopen hiermee de oude hokjesverdeling van ’theoretisch en vernieuwend, maar onbruikbaar‘ tegenover ’praktisch, maar weinig vernieuwend‘ te doorbreken. Theoretische kwesties hebben immers vaak praktische toepassingsmogelijkheden, en praktische problemen leiden niet zelden tot nieuwe conceptuele vragen en inzichten. Die continuïteit moet in de nieuwe structuur alle kansen krijgen, verwachten de partners.

De overeenkomst sluit mooi aan bij het beleid van de Vlaamse regering. Die besliste vorige maand dat academiserende hogeschoolopleidingen moeten integreren met de universiteiten. De ingenieursstudies moeten onderzoeksgebaseerd worden, hogeschooldocenten onderzoekers en de studenten meer vertrouwd raken met R&D-resultaten en -attitudes. ’Dit proces moet er tegen 2012 toe leiden dat de geacademiseerde opleidingen voldoen aan alle criteria waaraan de huidige universitaire opleidingen moeten beantwoorden om geaccrediteerd te worden‘, aldus de KU Leuven-site.