Kort nieuws

Informatica op havo en vwo krijgt update

Nieke Roos
Leestijd: 1 minuut

Het ministerie van OCW stelt een vakvernieuwingscommissie in om het examenprogramma informatica voor havo en vwo te herzien. Dat doet het naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Informatica in de bovenbouw havo/vwo’, begin mei uitgebracht door het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO. Het rapport adviseert onder meer een nieuw examenprogramma dat aantrekkelijk is voor een bredere doelgroep en net anders voor havo en vwo, bijscholing van de huidige leraren en opleiding van nieuwe docenten, maar behoud van het schoolexamen als afsluiting (dus geen invoering van een centraal examen).

Sinds de introductie van de Tweede Fase in 1998 is informatica een keuzevak in de bovenbouw van havo en vwo. Vanaf 2007 is het tevens een keuzevak voor het profiel natuur en techniek. Dit ‘optionele’ karakter maakt dat de populariteit beperkt is: slechts 55 procent van de scholen biedt het vak aan en zo’n twaalf procent van de leerlingen volgt het. Bovendien is het examenprogramma sinds 1998 nauwelijks veranderd, zodat de aansluiting met vervolgopleidingen inmiddels ver te zoeken is. Daar wordt het vak ook niet aantrekkelijker van. Mede door de geringe populariteit stagneert de instroom op lerarenopleidingen en vergrijst de docentenpopulatie.

Deze zorgen brachten de KNAW ertoe om een commissie te benoemen die de situatie nader moest onderzoeken. Het in 2012 verschenen rapport vormde weer de directe aanleiding voor de opdracht van OCW aan SLO. De vakvernieuwingscommissie die het ministerie nu heeft besloten in te stellen, gaat na de zomervakantie aan de slag om de adviezen van het expertisecentrum ten uitvoer te brengen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content