Kort nieuws

‘Industrie moet restwarmte niet distribueren maar zelf gebruiken’

Leestijd: 2 minuten

De Nederlandse industrie kan veel energie besparen door restwarmte met behulp van warmtepompen op te waarderen tot proceswarmte. Dit is effectiever dan het grootschalig inzetten van industriële restwarmte voor het verwarmen van huizen. Dit concludeert het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken voor innovaties in de procestechnologie, na afronding van een project bij een papierfabriek van Smurfit Kappa in Roermond.

In dit Catch-it-project, dat samen met ECN, Bronswerk Heat Transfer en IBK Koudetechniek werd uitgevoerd, onttrekt een warmtepomp warmte aan vochtige lucht van 64 graden Celsius die vrijkomt bij het drogen van papier, en wekt hiermee verzadigde stoom van circa 115 graden Celsius op. Met die stoom maakt het bedrijf warm water, dat op diverse plaatsen in het productieproces wordt ingezet. Op deze manier is de papierfabriek in staat met een kilowattuur aan elektriciteit vier kilowattuur aan proceswarmte op te wekken.

Het hergebruik van industriële restwarmte, bijvoorbeeld voor de verwarming van huishoudens of kassen, krijgt steeds meer momentum als manier om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Zo wordt er in Zuid-Holland gewerkt aan een ‘warmterotonde’ en is er rondom Heerlen een project om warm water te distribueren via oude mijngangen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content