Imtech rapporteert moeizaam kwartaal

Reading time: 2 minutes

Author:

Imtech heeft een moeilijk eerste kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de K1-resultaten die het bij uitzondering heeft prijsgegeven om zijn aandeelhouders volledig te informeren na het gedoe in Duitsland en Polen. De dienstverlener leed een nettoverlies van 59,6 miljoen euro op een omzet van 1,2 miljard. Dat is iets minder slecht dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de inkomsten ongeveer gelijk waren maar de cijfers onder de streep met -79,4 miljoen nog roder. Imtech had al een herstructurering aangekondigd om de kosten te verlagen en de capaciteit in lijn te brengen met de marktomstandigheden, met name in de moeizame handelsgebieden Benelux en Duitsland.

’Het afgelopen kwartaal was turbulent en lastig voor ons‘, zegt Imtech-CEO Gerard van de Aast. ’De onderzoeken in Duitsland en Polen drukten zwaar op het bedrijf en vormden een afleiding voor het management en de organisatie. Behalve door een moeizame handel werden de resultaten ook negatief beïnvloed door de onderzoeksuitgaven en de kosten van de financiële herstructurering die we hebben moeten doorvoeren voor onze belangrijkste geldverstrekkers. We kijken nu weer vooruit, met nieuwe managementdoelen en betere controlemechanismes.‘

Het onderzoek naar de gang van zaken in Duitsland en Polen is inmiddels afgerond. De conclusies zijn in grote lijnen dezelfde als de voorlopige bevindingen: de aanzienlijke verliezen die Imtech er heeft geleden, zijn hoofdzakelijk te wijten aan frauduleuze praktijken, de controlemechanismes waren inadequaat en de bedrijfscultuur was veel te veel gericht op goed nieuws. Het volledige rapport is te vinden op de website van de dienstverlener.