Imec groeit met 9 procent in 2014

Reading time: 1 minute

Author:

Imec heeft in 2014 363 miljoen euro omgezet, 9 procent meer dan in 2013. Een belangrijk deel van dit bedrag bestaat uit uit de samenwerkingscontracten met de industrie. Alleen al in de samenwerking met Vlaamse bedrijven ging er 109 miljoen euro om. ‘We trekken zowel internationale bedrijven aan om hun r&d-vestiging naar Vlaanderen te brengen, we ondersteunen kmo’s bij hun innovatieproces en we hebben grote r&d-samenwerkingen met Vlaamse bedrijven’, becommentarieert algemeen directeur Luc Van den hove dit cijfer.

Ander belangrijke inkomstenbronnen zijn de Europese onderzoekssubsidies en de jaarlijkse bijdrage van de Vlaamse overheid, die afgelopen jaar 48,8 miljoen euro bedroeg. De Nederlandse overheid droeg via het Holst Centre 4,1 miljoen euro bij.

‘Ik ben zeer trots dat 2014, het jaar van onze dertigste verjaardag, op veel vlakken een van onze sterkste jaren ooit was’, zegt Van den hove. ‘We kunnen een sterke financiële groei voorleggen en we hebben vorig jaar heel wat nieuwe samenwerkingen en inspirerende innovaties aangekondigd. Er was onder meer de doorbraak van onze supplier hub waarbij we een neutraal onderzoeksplatform aanbieden voor de toestel- en materiaalleveranciers voor chipproductie. Hierdoor kunnen ze nauwer samenwerken met de chipfabrikanten en dit al heel vroeg in de ontwikkeling van nieuwe chipproductieprocessen. Een ander hoogtepunt was de samenwerking met Samsung voor draagbare niet-invasieve gezondheidsmonitoring.’