Imec en Sirris organiseren samen een workshop

Reading time: 1 minute

Author:

Imec en Sirris organiseren op 15 februari een informele Electronic Design & Manufacturing-workshop rond het thema PCB-laminaten. De workshop is een ontmoetings- en discussieforum voor belangstellende bedrijven uit alle delen van de elektronicatoeleverketen. Er wordt een open discussie opgezet tussen de verschillende schakels van deze keten. Ook zijn er korte presentaties over de problematiek rondom PCB-laminaten.