Kort nieuws

Imec en Iminds onderzoeken samenwerking

Nieke Roos
Leestijd: 1 minuut

Onderzoeksinstituten Imec uit Leuven en Iminds uit Gent laten een externe consultant bekijken waar ze hun krachten kunnen bundelen. Van een fusie is vooralsnog geen sprake, meldt De Tijd. Een samenwerking is niet onlogisch gezien de complementaire competenties van de twee: Imec richt zich meer op hardware, Iminds meer op software.

Volgend jaar lopen de convenanten van de instituten af. Voor de hernieuwing zijn ze zich daarom aan het oriënteren op hun toekomst. Gezamenlijk optrekken is een van de opties die ze daarbij onderzoeken. Met name in domeinen als het iot en digitale gezondheidszorg, waar hardware en software samenkomen, zien ze kansen om hun expertise te bundelen en zo versnippering van middelen tegen te gaan. Ook de Vlaamse minister van Innovatie Philippe Muyters ziet samenwerking wel zitten.

De krachtenbundeling is echter geen vanzelfsprekendheid, schrijft De Tijd. Een van de obstakels is de uiteenlopende bedrijfscultuur: Imec heeft een centrale leiding en volgt meer een top-downaanpak, waar Iminds meer innovatiegericht en bottom-up werkt, aldus de zakenkrant. Daarnaast heeft het Leuvense instituut nog sterke banden met de plaatselijke KU, terwijl ze in Gent juist inzetten op samenwerking met alle universiteiten.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content