Analyse

IEEE bepleit nieuwe patentsoort software

Pieter Edelman
Leestijd: 2 minuten

Tomtom en zijn Amerikaanse concurrent Garmin zijn in een juridische strijd verwikkeld over het weglaten van niet-relevante straatnamen bij het weergeven van een route. Garmin heeft hier een patent op. Ook de e-maildienst voor de Blackberry ligt onder vuur door een softwareoctrooi. Eenmansbedrijf NTP heeft het alleenrecht op het vasthouden van e-mail als de ontvanger buiten bereik is.

Softwarepatenten zijn onderwerp van discussie omdat ze van nature anders zijn dan fysieke uitvindingen. In sommige gevallen gingen bedrijven hun octrooien pas verdedigen toen het gebruik ervan al gemeengoed was. Unisys begon bijvoorbeeld in 1994 met het eisen van een licentiebedrag voor programmatuur die met het populaire Gif-bestandsformaat overweg kon. Er zijn verschillende initiatieven om een speciaal soort patent te creëren voor software. In het februarinummer van IEEE Spectrum, het blad van standaardsorganisatie IEEE, bepleit Lee Hollaar van de Universiteit van Utah een nieuw soort octrooi voor software. Hij gaat uit van het idee dat patenten er zijn om ontwikkelaars te beschermen tegen namaak. Het voornaamste probleem is volgens hem dat softwareontwikkelingen te snel gaan voor het huidige octrooisysteem. De behandeling van een aanvraag kan jaren duren omdat het voorstel moet worden onderzocht op originaliteit en vanzelfsprekendheid. Softwareproducten zijn in die tijd al op de markt verschenen en soms zelfs verouderd. Daarnaast is de beschermingstermijn van twintig jaar te lang. De originele uitvinding is dan vaak niet meer van toepassing en staat nieuwe ontwikkelingen in de weg. Ook het brede veld dat patentbeschrijvingen claimen, vormt een struikelblok.

Er gaan daarom stemmen op om patenten op software volledig af te schaffen. Copyright zou volgens de tegenstanders al genoeg bescherming bieden. Hollaar vindt dit echter geen oplossing. Bij het auteursrecht gaat het alleen om de daadwerkelijke code, terwijl de uitvinding geen bescherming geniet. Bovendien blijft het copyright 95 jaar van kracht in de VS, zo merkt hij fijntjes op. Voor Nederland geldt zelfs een periode van 70 jaar na de dood van de auteur.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content