Kort nieuws

ICTRegie teleurgesteld over Fes-subsidie van 50 miljoen

Pieter Edelman
Leestijd: 2 minuten

Het ministerie van EZ reserveert 50 miljoen euro aan Fes-gelden voor Commit, de opvolger van het BSik-programma voor ICT-onderzoek en -ontwikkeling in Nederland. Dat is 30 miljoen minder dan waar de aanvragers op hadden gehoopt. Onder de Commit-paraplu zullen verschillende onderzoeksprojecten lopen van een consortium van universiteiten, onderzoeksinstellingen zoals TNO, CWI en het Esi, maatschappelijke instellingen zoals academische ziekenhuizen, en grote en kleine bedrijven. ICTRegie, het adviesorgaan voor ICT, heeft het programma op verzoek van de overheid vormgegeven. In totaal loopt Commit vier tot vijf jaar.

ICTRegie is teleurgesteld dat de toekenning lager uitvalt dan beoogd. ’In totaal had het programma een begroting van 170 miljoen euro van overheid en bedrijfsleven. Dat wordt nu veel kleiner. We moeten dus opnieuw gaan bezuinigen‘, zegt ICTRegie-directeur Gerard van Oortmerssen. Het programma kent een voorgeschiedenis van bijna twee jaar. De oorspronkelijk aanvraag voor 150 miljoen euro werd begin 2009 afgekeurd, echter met de opmerking dat een kleinere aanvraag wel kans maakte. Daarom werd er een nieuw project in elkaar getimmerd voor 80 miljoen euro. De deelnemende partners zouden daar zelf nog 90 miljoen bijleggen. Van dat voorstel wordt nu dus 50 miljoen gehonoreerd.

EZ stelt bovendien dat bij elk deelproject van Commit een onafhankelijke externe internationale adviesraad moet beslissen of de subsidie wordt uitgekeerd. Ook dat is tegen het zere been van ICTRegie, want volgens het orgaan was Commit al een samenhangend programma waarbij de meest succesvolle lijnen uit BSik worden voorgezet. Bovendien betekent het weer extra vertraging. ’Het is nog onduidelijk wat de overheid wil met die internationale commissie. Daar moeten we snel duidelijkheid over hebben, want de deelnemende partijen wachten al twee jaar op een beslissing‘, zegt Van Oortmerssen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content