Kort nieuws

ICT~Office: ‘Aanbestedingswet belemmert innovatie’

Nieke Roos
Leestijd: 2 minuten

De nieuwe Aanbestedingswet zal de verhouding tussen de overheid als aanbestedende dienst en ICT-bedrijven niet verbeteren. Dat schrijft algemeen directeur Sylvia Roelofs van ICT~Office op de website van de branchevereniging. Het wetsvoorstel is begin juli naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens Roelofs zou het goed zijn als dit voorstel met meer aandacht wordt bekeken dan in 2008, toen de Eerste Kamer de vorige versie afschoot nadat de Tweede Kamer die had laten passeren. ’Laat ze nu vooral letten op voorkoming van onredelijke en eenzijdige contractvoorwaarden, beperking van de mogelijkheid om opdrachten te clusteren en vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers.‘

’De huidige aanbestedingspraktijk kenmerkt zich door een gebrek aan professionaliteit bij de overheid als opdrachtgever‘, aldus de directeur van ICT~Office. ’Aanbestedende diensten hebben vaak een formalistische en rigide houding, terwijl de complexiteit en snelle technologische ontwikkelingen in de ICT juist vragen om flexibiliteit en een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.‘

’Ook schuiven aanbestedende diensten onzekerheden en risico‘s te veel en te vaak af door extreme selectie-eisen te stellen en wurgcontracten af te dwingen‘, gaat Roelofs verder. ’Daarom haken ICT-bedrijven vaak al bij voorbaat af, wat onbedoeld leidt tot minder concurrentie. De strak geformuleerde eisen laten weinig tot geen ruimte voor vernieuwende oplossingen die ICT-bedrijven kunnen bieden. Hierdoor wordt innovatie in de kiem gesmoord.‘

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content