High Tech Automotive Systemsprogramma opstapje voor kilometersysteem

Reading time: 2 minutes

Author:

’Wij kunnen leveren.‘ Dat is de boodschap van Marc de Jong, directeur van NXP’s business unit Automotive, over de nieuwe kabinetsplannen voor invoering van kilometerheffing. Technisch gezien is het mogelijk om in 2011 boordcomputertjes te installeren op zeven miljoen auto’s en een miljoen vrachtwagens. Een deadline voor Nederland tussen 1 januari 2011 en medio 2012 kan werken, denkt NXP. ’De kilometertellers moeten dan wel zeer gebruiksvriendelijk zijn. Mensen moeten het zelf kunnen installeren‘, zegt De Jong.

NXP ontwikkelt nog geen daadwerkelijk systeem op silicium, maar zit wel in het project voor roadprincing dat deel uitmaakt van het onlangs goedgekeurde programma High Tech Automotive Systems (HTAS). Hiervoor werd afgelopen mei 42 miljoen euro gereserveerd door EZ-minister Maria van der Hoeven.

Opeenvolgende kabinetten beten hun tanden al stuk op kilometerheffing. Betrokkenen sloegen intussen honderdduizenden euro’s stuk en consultants, projectbureaus en marktonderzoekers werden er rijk van. Ook Roel Pieper droeg zijn steentje bij. Hij schreef in 2001 zijn Mobimiles-rapport met als conclusie dat kilometerheffing in 2006 kon zijn gepiept.

Het is inmiddels 2007 en Den Haag heeft opnieuw haast. In de nota Mobiliteit stelt het kabinet voor om mensen niet langer af te rekenen op autobezit, maar op gebruik. Het beleid moet richting het betalen per kilometer, rekening houdend met tijd, plaats en vervuiling. Een van de voorwaarden voor invoering van kilometerbeprijzing is dat de invoeringskosten aanzienlijk lager uitvallen dan de in 2005 geraamde 3 miljard euro.

Inmiddels maakten Daimler, Siemens, T-systems, Vodafone en Efkon hierover enkele sommetjes. Hun conclusie: het kan voor pakweg 250 euro per auto. Siemens, T-systems en Vodafone schatten de hele invoering op ruim 2 miljard euro. Daimlers raming is met 2,7 miljard euro de hoogste.

Miljoenen on board units maken kilometerheffing aantrekkelijk voor grote partijen als NXP. Want 8 miljoen stuks betekent voldoende volume om een zeer geavanceerde systeemchip goedkoop en toch met voldoende marge te leveren. Marc de Jong stelt zich een platform voor dat zijn plaatsgegevens met behulp van het gsm-netwerk en gps-satellieten berekent. ‘Die technologie bestaat al’, zegt De Jong. Hij wijst erop dat het hier niet om tolheffing gaat. ‘Het gaat om acceptatie door eindgebruikers en voor hen is toegevoegde waarde belangrijk. Het moet dus veilig zijn. Het is evident dat dit soort platformen een doel zijn voor hackers. Dankzij onze ervaring in RFID en bankpassen kunnen we ervoor zorgen dat de transacties van gebruikers naar overheid vlekkeloos verloopt. Ook privacy is daarbij belangrijk’, aldus De Jong.

NXP denkt aan een concept waarbij er een RFID-chip in de vorm van een creditcard-groot vignet op de voorruit van de auto is geplakt. Daarmee zijn auto’s van buitenaf goed te scannen. De RFID-sticker moet ook contact maken met de elektronische kilometertellers en het systeem valideren. Als de gebruiker de plakker verwijdert, moet het kapotgaan, zodat hergebruik niet kan voorkomen.

Waarschijnlijk zal de hele afstemming tussen ministeries en de administratieve invoering bij de belastingdienst meer hoofdbrekens kosten dan het systeemontwerp. ‘Maar in onze visie werken we hier aan een exportproduct van Nederland’, aldus De Jong.