Kort nieuws

Hermes countert ASMI’s beschermingsinitiatief

Leestijd: 1 minuut

Hermes stapt naar de Ondernemingskamer in Amsterdam. De activistische aandeelhouder is het niet eens met het initiatief van de Stichting Continuïteit ASM, die haar belang in ASMI opvoerde tot 29,9 procent door 21.985 preferente aandelen aan te kopen. Deze verwatering zorgt ervoor dat Hermes en medestanders zoals Fursa geen meerderheid meer hebben op de aandeelhoudersvergadering van volgende week. Het investeringsfonds wil de aankoop terugdraaien.

De Stichting Continuïteit ASM is in 1997 in het leven geroepen met als doel om ’de belangen van ASMI te behartigen en te kunnen counteren tegen invloeden die de onafhankelijkheid of de continuïteit van ASMI in gevaar brengen‘. Volgens Hermes is de stichting opgericht om vijandige overnames te kunnen tegengaan. ’En niet om stemverhoudingen tijdens een aandeelhoudersvergadering te veranderen‘, stelt Hermes-directeur Wouter Rosingh in Betten Financial News.

Op de aandeelhoudersvergadering van 21 mei wil Hermes een eigen reorganisatieplan voor ASMI op tafel leggen. Belangrijke punten zijn het ontslag van nieuwbakken CEO Chuck del Prado, een streng prestatiegekoppeld beloningspakket voor het management en een drastische wijziging van de raad van commissarissen. De beschermingswal die de stichting opwerpt, maakt dat Hermes‘ initiatief weinig kans van slagen heeft. Toch roept het fonds aandeelhouders op te gaan stemmen ondanks ’deze frustrerende actie‘.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content