Kort nieuws

Hbo-raad enthousiast over strenger eindexamen

Pieter Edelman
Leestijd: 1 minuut

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs trekt de teugels voor de landelijke eindexamens iets aan: middelbare scholieren kunnen in de toekomst alleen nog hun diploma behalen met gemiddeld een voldoende voor het centraal examen. Nu kunnen ze een onvoldoende voor het centraal schriftelijk nog compenseren met hun schoolonderzoeken. Verder mag er bij havo- en vwo-scholieren nog maar één van de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde een vijf zijn. De nieuwe exameneisen gaan vanaf examenjaar 2011-2012 in. De maatregelen volgen het advies van de commissie-Dijsselbloem.

De Hbo-raad noemt de maatregelen een ’goede oplossing‘. ’Veel leerlingen kunnen het niveau op hogescholen niet aan, vanwege onvoldoende taal- en rekenvaardigheid. Hierdoor vallen er onnodig studenten uit, wat hun kansen op de arbeidsmarkt verslechtert‘, aldus voorzitter Doekle Terpstra. ’De Hbo-raad vraagt sinds 2005 aandacht voor dit probleem en is blij dat de staatssecretaris nu gehoor geeft aan de oproep van hogescholen voor meer aandacht voor taal en rekenen.‘

Het Landelijk Actie Komitee Scholieren (Laks) is minder enthousiast. Volgens de groep moet eerst de kwaliteit van het onderwijs omhoog, voordat de slagingsnorm verscherpt kan worden. ’Het is goed dat de bewindsvrouw de kwaliteit van schoolexamens wil verbeteren, maar ze erkent niet de problemen die ten grondslag liggen aan het soms grote resultaatverschil tussen centraal- en schoolexamen‘, schrijft het Laks in een persbericht. ’De juiste en eerlijkste wijze zou zijn te beginnen met het structureel investeren in de kwaliteit van deze basisvakken.‘

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content