Hasseltse hogeschool geeft studenten Labview-cursus

Reading time: 1 minute

Author:

De Xios Hogeschool Limburg in Hasselt is het eerste academische instituut in de Benelux dat de status Labview Academy krijgt. De studenten die er de procescontrolecolleges volgen, krijgen een opleiding in grafisch programmeren met Labview. De cursus omvat behalve de basiselementen van programmeren in de tool ook data-acquisitie en programmeertechnieken voor instrumentbesturing, plus meer geavanceerde onderwerpen zoals het gebruik van code voor FPGA‘s en embedded systemen.

De Labview-programmeeromgeving wordt steeds meer toegepast bij onderzoek en industriële applicaties, aldus NI. Om aan deze behoefte te voldoen, heeft National Instruments de NI Labview Academy gelanceerd, een pakket met leerstof en hands-on praktijkoefeningen. Na voltooiing van de Labview Academy-cursus beschikken studenten over de kennis en de tools om met succes deel te kunnen nemen aan het Certified Labview Associate Developer-examen. Het aantal scholen met de Labview Academy-status groeit gestaag en nadert wereldwijd de honderd. In de Benelux is de Xios Hogeschool Limburg de eerste.