Kort nieuws

Hanze-studenten leren sensorpraktijk met dijk

Alexander Pil
Leestijd: 1 minuut

Studenten van het Hanze Institute of Technology (HIT) in Groningen gaan de IJkdijk in hun derde en vierde jaar gebruiken als praktijkcasus en dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van sensoren en sensornetwerken in waterkeringen. De IJkdijk is een testfaciliteit voor de ontwikkeling van intelligente dijkbewakingssystemen. De studenten zullen onder meer onderzoek doen naar innovatieve manieren om de toestand van de dijk te monitoren en efficiëntere manieren ontwikkelen om meetgegevens te verwerken. Ook willen ze kijken of er aanvullende toepassingen zijn op basis van hetzelfde sensornetwerk. Een voorbeeld is het bepalen van de snelheid waarmee schepen langs de dijk varen. Ze kijken verder of ze de drassigheid van weilanden achter de dijk kunnen bepalen.

De Stichting IJkdijk is een initiatief van Deltares, Stichting IDL, NOM, Stowa en TNO. De proefdijk is een testfaciliteit waarin dijken, sensortechnologie en wetenschappelijke modellen voor dijken onder gecontroleerde omstandigheden worden getest. Met de experimenteerlocatie bij Nieuweschans en een eerste project bij de Eemshaven ligt het zwaartepunt van de activiteiten in Noord-Nederland. ’De IJkdijk is een prachtig voorbeeld van de manier waarop je sensortechnologie kunt inzetten voor maatschappelijke vraagstukken zoals dijkbeheer‘, vindt Errit Bekkering van de Stichting IJkdijk. ’Daarom stellen we de IJkdijk heel graag beschikbaar als onderzoeksplatform voor studenten die zich inzetten voor het ontwikkelen van nieuwe technologie.‘

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content