Han deelt kennis modelgebaseerd ontwikkelen met mkb

Author:

Reading time: 1 minute

Met veertien Nederlandse mkb‘ers en twee andere hbo-instellingen is de Hogeschool Arnhem en Nijmegen een project gestart rond zijn gereedschappen voor modelgebaseerde ontwikkeling van automotive en industriële controlesystemen. Het Raak-project ’Fast & Curious‘ wil in een gesloten community kennis delen en gereedschappen ontwikkelen.

Het project borduurt voort op de resultaten van het Electric Power Train-project. Hierbinnen zijn twee softwaretools ontwikkeld: een Matlab/Simulink-codegenerator voor de Bodas RC30-controllers van Bosch Rexroth en Hantune, een pc-tool om parameters van een ECU via de Can-bus weer te geven. Deze gereedschappen zijn oorspronkelijk voor de automotive sector ontwikkeld, maar binnen het nieuwe project wordt ook naar industriële toepassingen gekeken.

Naast de Han doen Fontys Hogescholen en de Karel de Grote Hogeschool mee met het project. Industriële partners zijn Alten Mechatronics, Altramotive, AM Products, Brace Automotive, DEIF Gas Engine Technology, Drivetrain Innovations, Green Dino, Heemskerk Innovative Technology, Noldus, Prodrive, Silent Motor Company, Terberg Benschop, Votex Bison Material Handling en V.S.E. Vehicle Systems Engineering.

Het project heeft een looptijd van twee jaar. Onderzocht wordt hoe een samenwerking voor de langere termijn vormgegeven kan worden.