Halfgeleidercluster Oost-Nederland ziet levenslicht

Reading time: 4 minutes

Author:

Op en rond het bedrijfsterrein van NXP in Nijmegen moet een campus herrijzen waar open innovatie hoogtij viert. Daarmee lijkt de chipmaker in de voetsporen te willen treden van moederbedrijf Philips, dat in Eindhoven de High Tech Campus op poten zette. Daar delen bedrijven kennis en infrastructuur om de concurrentiepositie van de Nederlandse hightechindustrie te verbeteren.

De opening van het Fiftytwodegrees-gebouw door minister-president Jan Peter Balkenende en NXP-topman Frans van Houten vormde het symbolische startschot voor het initiatief. De kantoorflat met een in het oog springende knik is het beoogde middelpunt van een nog te herrijzen ’state-of-the-art ontmoetingscentrum met congres- en hotelfaciliteiten en woningen‘, aldus directeur Toon van Asseldonk van ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, die al in een vroeg stadium bij het Fiftytwodegrees-project was betrokken.

Jan Peter Balkenende en CEO Frans van Houten openen het Fiftytwodegrees-gebouw door een zojuist genomen foto van de minister-president via een badge draadloos te versturen. Enkele ogenblikken later verscheen het kiekje op het witte scherm naast hen.

Van Asseldonk sprak die woorden tijdens de oprichtingsvergadering van het Businesscluster Semiconductors Oost-Nederland (BSON), die in de ochtenduren werd gehouden voorafgaand aan de opening. BSON verenigt ruim zestig bedrijven in Oost-Nederland die iets met halfgeleiders van doen hebben in de hoop nieuwe dwarsverbindingen te leggen en nieuwe business te creëren. Hogescholen, universiteiten en ziekenhuizen uit de regio zijn er ook bij betrokken. Het is echter NXP dat het stralende middelpunt vormt van zowel het Fiftytwodegrees- als het BSON-initiatief.

Op dezelfde bijeenkomst lichtte directeur Fred Rausch van NXP Nederland toe waarom zijn bedrijf de deuren op een kier wil zetten naar de buitenwereld. ’NXP wil zijn productie in Nijmegen behouden, ook al is de trend dat die naar lagelonenlanden verdwijnt. We willen groeien en dat willen we bereiken door samenwerking. Vanzelfsprekend werken we al veel samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen, zowel nationaal als internationaal. Maar wij willen ook de kans aangrijpen om de sterktes van de regio uit te diepen en onze netwerkbanden te verstevigen‘, aldus Rausch.

Een sterkte van de regio is de gezondheidszorg, licht Rausch toe. Hij doelt daarmee op de aanwezigheid van de Radboud-universiteit en –ziekenhuis, maar ook op de medisch-technologische activiteiten van de UT en de Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Daarnaast is er het Health Valley-project dat in Oost-Nederland aanwezige kennis in de biomedische- en zorgsector probeert te verzilveren. Rausch: ’Gezondheidszorg is geen kernactiviteit van NXP Nijmegen. Dat kan het wel worden.‘ Ook daarmee lijkt NXP het voorbeeld van Philips te volgen, getuige de omvangrijke medische poot van Philips in Best.

Volgens Van Asseldonk is het niet nodig bang te zijn dat Philips en NXP om dezelfde kluif gaan vechten. ’Dat kan uitstekend in samenwerking‘, zei hij. Vervolgens refereert hij aan de hightechcorridor Eindhoven-Nijmegen-Twente, in aanvulling op de driehoek Aken-Eindhoven-Leuven, waarnaar traditioneel wordt verwezen als het Silicon Valley van Europa. Van Asseldonks stelling snijdt hout aangezien het Fiftytwodegrees-initiatief nog stamt uit de tijd dat NXP nog Philips Semiconductors heette.

Het Fiftytwodegrees-gebouw in Nijmegen moet een dynamisch middelpunt worden voor innoverende ondernemers uit de regio.

Rausch vertelde verder dat een andere motivatie om ’de campus open te gooien‘ voorkomt uit de wens een ’bijzondere, open omgeving te creëren waar talent op afkomt‘. Behalve het Fiftytwodegrees-gebouw, waarvan NXP hoofdbewoner is maar waar ook andere ondernemingen zich kunnen vestigen, is NXP dan ook bezig zijn eigen bedrijfsterrein op te splitsen in een ’open‘ en een ’gesloten‘ deel.

Voor het open gedeelte overweegt NXP bedrijven te lokken die van NXP‘s expertise en faciliteiten kunnen profiteren – en waar NXP innovatief mee kan samenwerken natuurlijk. Daarvoor zouden gebouwen dienen die vrijkomen bij de reorganisatie. Rausch benadrukte wel dat zijn bedrijf niet over een nacht ijs gaat. ’We zijn dit niet gewend. We worden steeds toegankelijker maar denken goed na over elke stap.‘

Minister Van der Hoeven luisterde de bijeenkomst ook een kwartiertje op. Zij onderbrak daarvoor de vergadering van het Nationaal Innovatieplatform elders in het gebouw, waaraan ook Jan Peter Balkenende deelnam. Van der Hoeven juichte de boegbeeldfunctie toe die NXP op zich nam. Verder moedigde ze de aanwezige ondernemers aan vooral door te groeien, de banden met Duitsland aan te halen en de subsidie zich weliswaar goed te laten smaken, maar het slechts als een duwtje in de rug te beschouwen. Balkenende beperkte zich een uurtje later bij de opening van het gebouw tot minder concrete aansporingen, al liet hij deze keer de term ’VOC-mentaliteit‘ wijselijk achterwege.