Kort nieuws

Groene energie niet per se duurder

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

Om de Nederlandse uitstoot van CO2 in 2050 met 80 procent te reduceren in vergelijking met 1990, maakt het per saldo niet uit of dat langs duurzame weg gerealiseerd wordt of door in te zetten op kernenergie en het ondergronds opslaan van broeikasgas uit kolen- en gascentrales. Dat blijkt uit rekenwerk van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van Regieorgaan Energietransitie. Op grote schaal zonnecellen en windmolens installeren vergt weliswaar veel investeringen, maar levert ook baten op in de vorm van nieuwe bedrijven en werkgelegenheid. Energietransistie adviseert dan ook een omschakeling naar een duurzame energievoorziening op te nemen in het regeerakkoord.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content