Getronics Pinkroccade wint kort geding tegen de staat

Reading time: 1 minute

Author:

Getronics Pinkroccade, de Nederlanse tak van ICT-dienstverlener Gentronics, heeft het kort geding gewonnen dat het bedrijf had aangespannen tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De zaak ging over de aanbesteding van de elektronische functionaliteit op de Nederlandse identiteitskaart. Met de digitale identiteitskaart kunnen burgers zich identificeren als ze via internet zakendoen met de overheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet volgens de uitspraak de opdracht opnieuw en openbaar aanbesteden.

Binnenlandse Zaken schreef in 1999 een aanbestedingsprocedure uit voor de fabricage van de Nederlandse identiteitskaart. Hierin zat besloten, volgens Binnenlandse Zaken, de aanbesteding voor het elektronische deel (E-deel). Getronics reageerde niet, omdat het bedrijf in de veronderstelling was dat het E-deel in een aparte uitbestedingsprocedure zou volgen. Die bleef echter uit en Getronics viste dus achter het net. De automatiseerder tekende in het kort geding bezwaar aan tegen deze ging van zaken. Destijds sleepte paspoortdrukkerij SDU Identification sleepte de opdracht inclusief het E-deel in de wacht.

De rechter heeft bepaald dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure moet komen, waarop Getronics-Pinkroccade zich kan inschrijven. Bovendien bepaalde de rechter dat de staat de opdracht technisch gezien heel goed op kan splitsen en onder meerdere uitvoerders kan verdelen. De rechterlijke uitspraak verplicht de staat om alle intussen aan SDU Identification gegunde werkzaamheden voor de elektronische functionaliteit van de Nederlandse identiteitskaart te staken. Binnenlandse Zaken overweegt beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de rechter.