Kort nieuws

Geen verrassingen bij presentatie bedrijvenbrief Verhagen

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

Minister Verhagen had vandaag bij de presentatie van zijn bedrijvenbeleid niet veel nieuws te melden. De fundamenten van zijn beleid waren al bekend en de belangrijkste maatregelen die EL&I neemt na bestudering van de adviezen die negen topsectoren voor de zomer uitbrachten, waren al bekendgemaakt tijdens de komkommertijd. Nog niet bekend was dat het kabinet het plafond voor de WBSO in 2012 continueert op het niveau van de crisismaatregelen, te weten 14 miljoen euro. Met een aanvullend fiscaal pakket van 100 miljoen euro zal de WBSO mogelijk verder worden opgehoogd, zullen bedrijven worden gestimuleerd deel te nemen aan publiek-private samenwerkingen en zal de kenniswerkersregeling worden voortgezet.

De belangrijkste punten van Verhagens topsectorbeleid zijn een reductie van subsidiegelden ten gunste van generieke innovatiestimulering en koppeling van publiek onderzoeksgeld aan economische relevantie. Ondanks de enkele honderden miljoenen euro per jaar die Verhagen per saldo bezuinigt, reageerde het bedrijfsleven over het algemeen positief. Vertrekkend FME-CWM-voorzitter Jan Kamminga heeft wel kritiek op het onderwijsbeleid van het kabinet. ’Het valt niet te rijmen met topsectorenbeleid als uitgerekend bètastudies in de masterfase voor studenten financieel relatief onaantrekkelijk zijn.‘ Het kabinet vraagt de topsectoren wel een plan op te stellen om bètastudies te stimuleren.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content