Kort nieuws

Gasunie doet mee aan waterstofeiland in Noordzee

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

De Nederlandse Gasunie heeft zich aangesloten bij het initiatief van Tennet om een energiehub ver van de kust in de Noordzee aan te leggen. Op het kunstmatige eiland wordt stroom van offshore windmolenparken verzameld en via efficiënte gelijkstroomverbindingen internationaal gedistribueerd. Stroomoverschotten worden via elektrolyse omgezet in waterstofgas, dat indien gewenst via bestaande gasinfrastructuur aan land kan worden gebracht.

Het project telt nu vier deelnemers: netbeheerders Tennet Nederland, Tennet Duitsland en het Deense Energinet, en gastransportbedrijf Gasunie. Het is de bedoeling dat ook de Noordzee-landen België, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen meedoen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content