Fom, NWO en Shell sponsoren vier energieonderzoekers

Reading time: 1 minute

Author:

Shell, NWO en Fom hebben binnen hun gezamenlijke CSER-onderzoeksprogramma (Computational sciences for energy research) vier tenure trackers aangesteld. Zij gaan een vijfjarig traject doorlopen bij een zelf gekozen instelling. Als alles goed gaat, zullen zij daar een aanstelling krijgen als universitair docent.

Süleyman Er gaat bij Differ aan de slag met nieuwe materialen om brandstoffen te maken met zonlicht. Hij wil daarvoor een rekenmethode ontwikkelen om de ontdekking van nieuwe 2d-halfgeleiders voor fotokatalyse te versnellen. Bij de Radboud Universiteit gaat Johan Mentink aan de slag met energiezuinige dataopslag via het manipuleren van magnetisme met laserpulsen.

Richard Stevens heeft het plan om aan de Universiteit Twente onderzoek te doen naar grote windparken, specifiek de naar de invloed die windmolens op elkaar hebben. Hij heeft de afgelopen jaren gewerkt aan gedetailleerde computersimulaties van windparken die de windstromingen kunnen voorspellen.

Shuxia Tao ten slotte gaat een simulatietool ontwikkelen om nieuwe materialen te onderzoeken voor derde-generatie zonnecellen. Met de tenure track-positie krijgt zij een plek in het nieuw op te richten Center for Computational Energy Research (CCER), een samenwerkingsverband van Differ en de TUE. Tao gaat samenwerken met de TUE-groep van Erik Bakkers, die gespecialiseerd is in het synthetiseren van nanodraden voor toepassing in zonnecellen.