FOM en M2I zetten tanden in miniaturisatie van materialen

Reading time: 2 minutes

Author:

De stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en het Materials Innovation Institute (M2I) gaan samen onderzoeken hoe schaalverkleining de fysische eigenschappen van materialen beĆÆnvloedt. Daartoe hebben ze het Size Dependent Material Properties-programma (SDMP) opgezet met een budget van twee miljoen euro. De call for preproposals is al de deur uit en sluit 11 mei. Alleen projectvoorstellen met zowel academische als industriĆ«le relevantie komen in aanmerking voor acceptatie.

Materialen gedragen zich anders op schaalgroottes die moleculaire of zelfs de atomaire dimensies benaderen dan op macroscopisch niveau. Dat komt onder meer door de relatief grote verhouding tussen oppervlak en volume en het optreden van kwantumeffecten. Het SDMP-programma beoogt dit gedrag van nanocomponenten en dunne films in kaart te brengen en liefst te gebruiken in nieuwe industriƫle processen en producten. Onder meer de IC-, Mems- en zonnecelindustrie kan hiervan profiteren.

‘Ons programma gaat zich bezighouden met industrieel relevante vragen die een dermate groot fundamenteel karakter hebben dat het bedrijfsleven ze zelf niet gauw ter hand zal nemen. Daarom bevat de programmacommissie behalve drie hoogleraren ook twee afgevaardigden van de industrie, namelijk Reinout Woltjer van NXP en Jan Bouwstra van Fujifilm’, zegt SMDP-programmacoƶrdinator Marcel Bartels. Het nieuwe project is complementair aan de activiteiten van de STW, de Europese Zesde en Zevende Kaderprogramma’s, Microned, Nanoned en zijn aanstaande opvolger National Nano Initiative.

FOM houdt zich al langer niet uitsluitend meer bezig met fundamenteel fysisch onderzoek. Het SMPD-project valt onder FOM’s Industrial Partnerships-initiatief. Het per 1 januari gestarte M2I heeft valorisatie hoog in het vaandel, in bijzonder die van materiaalonderzoek. Het publiek-private samenwerkingsverband is een voortzetting van het Netherlands Institute of Metals Research (NIMR).