FME pleit voor regieorgaan Digitalisering

Reading time: 1 minute

Author:

Politieke partijen zijn begonnen hun verkiezingsprogramma’s te schrijven en de FME haakt daarop in door nu een eigen industrieagenda te presenteren. Nummer één op het verlanglijstje van de werkgeverskoepel is een Topteam Digitalisering, dat op ministerieel niveau de regie moet nemen over de Nederlandse digitale infrastructuur en de digitalisering van het onderwijs. Ook moet het nadenken over de gevolgen van digitalisering voor de arbeidsmarkt.

Daarnaast vindt de FME dat investeringen in de smart industry-agenda moeten worden opgevoerd naar tweehonderd miljoen euro. De proeftuinen die voor de smart industry zijn opgezet navolging moeten krijgen in onder meer energiebesparing, mobiliteit en watermanagement. Ook moet er op de Defensie-begroting meer aandacht komen voor cyber security en verdient het technisch onderwijs naast een financiële impuls voor extra onderwijspersoneel een speciale status binnen het bestel.