Kort nieuws

Financiering micro- en nano-onderzoek zeker gesteld

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

Het Nederlands micro- en nanotechnologisch onderzoek heeft een nieuwe ronde financiering binnengehaald. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft 125 miljoen euro toegekend aan het NanonextNL-consortium, bestaande uit meer dan honderden bedrijven, kennisinstituten, universiteiten en universitaire medische centra. De deelnemers dragen samen ook 125 miljoen euro bij om hun bestaande research voort te zetten, dan wel nieuwe projecten op te starten. Het onderzoek is georganiseerd rondom de thema‘s bionanotechnologie, beyond Moore, energie, nanofabricatie, nanomaterialen, nanomedicine, risicoanalyse & impact, schoon water, sensoren en voedsel.

Het vervolg op de Microned- en Nanoned-programma‘s kwam moeizaam tot stand. Nadat de microtechnologische gemeenschap zich aanvankelijk buitenspel gezet voelde, greep de overheid in en dwong de partijen een gemeenschappelijk voorstel te schrijven. Daarmee werd begin 2009 al begonnen, maar nu pas kunnen de onderzoekers opgelucht adem halen. Met de geplande opheffing van het Fonds Economische Structuurversterking (Fes), waaruit EL&I de bijdrage ditmaal nog betaalt, zou het echter de volgende keer wel eens nog moeilijker kunnen blijken om de financiering veilig te stellen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content