Kort nieuws

Europees patent nog niet rond

Pieter Edelman
Leestijd: 2 minuten

De ministers van 25 EU-lidstaten gaan akkoord met het voorstel voor één Europees patent, maar Italië en Spanje blijven dwarsliggen terwijl het Europese Hof van Justitie tegelijkertijd het Europese patenttribunaal, een belangrijke pijler van het voorstel, van tafel heeft geveegd. Het voorstel voor het Europese patent is bedoeld om een einde te maken aan de huidige praktijk waarbij een aanvraag weliswaar eenmalig ingediend, maar in elk land afzonderlijk bevochten moet worden. Deze procedure kost het bedrijfsleven miljoenen. Het aanvragen van een patent in de EU kost gemiddeld tien keer zo veel als in de VS of Japan.

Een belangrijk onderdeel van het voorstel is de oprichting van een tribunaal waar patentconflicten op Europees niveau uitgevochten kunnen worden. De uitspraak van dit tribunaal is bindend voor alle lidstaten. Het Europese Hof van Justitie oordeelde vorige week dat dit indruist tegen de eis dat deelstaten hun eigen rechtsspraak hebben die het laatste woord heeft bij het interpreteren en uitvoeren van de Europese verdragen. Er is dus nog flink wat gesleutel nodig voordat het voorstel aangenomen kan worden.

Ook taal is een splijtzwam gebleken in het proces. Frankrijk weigerde akkoord te gaan met het voorstel om alleen het Engels te gebruiken als voertaal bij het aanvragen van een EU-patent. Daarom gaat het huidige voorstel uit van een keuze uit drie talen: Engels, Frans of Duits, net als bij de huidige Europese patentregistratie. Italië en Spanje menen echter dat dit een oneerlijk concurrentievoordeel oplevert voor de landen waar die talen worden gesproken. Zij willen dat ook Italiaans en Spaans worden geaccepteerd, of terug naar alleen Engels.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content