Europees Parlement in grote lijnen akkoord met technologie-instituut

Reading time: 2 minutes

Author:

Een meerderheid van de Europarlementariërs schaart zich achter de plannen van de EC voor het European Institute of Technology (EIT). Wel hebben ze nog een eigen verlanglijstje met wijzigingen. Daarmee is het technologie-instituut weer een moeizaam stapje dichterbij. In juni zette het Europese Parlement nog kanttekingen bij de financiering van 2,4 miljard euro tussen 2008 en 2013.

Het instituut moet een bestuurlijk sausje worden over het bestaande publieke en private onderzoek in de Europese Unie. Onderzoeksinstellingen kunnen voorstellen indienen. Een centraal bestuur zal hierover beslissen.

In tegenstelling tot de Europese Commissie wil het Parlement dat het instituut zelf geen diploma‘s uit gaat geven. Die verantwoording moet bij de aangesloten onderwijsinstellingen liggen, waarbij het EIT een stempel op het diploma mag zetten. Verder vindt de volksvertegenwoordiging dat het instituut voornamelijk om innovatie draait. Daarom wil het de naam veranderen in European Institute of Innovation and Technology.

Verder wil het parlement dat de Knowledge and Innovation Communities (KIC) juridisch autonoom worden. De KIC‘s zijn het uitvoerend orgaan van het technologie-instituut. Ze bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen publieke en private instellingen die R&D op een specifiek gebied gaan uitvoeren. Zowel onderzoek, onderwijs en innovatie moeten vertegenwoordigd zijn in een KIC, zodat onderzoeksresultaten snel hun weg naar de markt vinden.

In juni stelde de Raad van Concurrentievermogen, die bestaat uit de deelstaatministers voor interne markt, onderzoek en industrie, voor om van start te gaan met twee of drie KIC‘s op het gebied van duurzame energie en klimaatverandering. Het parlement doet geen harde uitspraken over dit voorstel, maar is het er in grote lijnen mee eens. Wel stellen de parlementariërs voor om eerste een strategische onderzoeksagenda op te stellen voordat er meer KIC‘s bijkomen.

De Europarlementariërs kunnen zich ditmaal beter vinden in de financiering van het EIT. Het budget staat nog steeds op 2,4 miljard euro voor de eerste vier jaar. 309 miljoen euro komt direct van de Europese Unie. Eerder deze maand nam de Europese Commissie een voorstel aan voor de herfinanciering van het onderzoekslandschap, waarin het EIT en het aangepaste Galileo-programma zijn meegenomen. De Europese Investeringsbank, de deelstaten en de private sector moeten 527 miljoen euro gaan bijdragen. De overige 1,5 miljard euro moet uit bestaande structuren komen, zoals het Zevende Kaderprogramma, het Competitiveness and Innovation Programme (CIP) en het Lifelong Learning Programme. Het parlement eist wel dat het EIT op gelijke voet gaat concurreren met andere voorstellen om deze geldpotten aan te boren. Voorstellen van het EIT mogen onder geen beding voorrang krijgen. De Raad van Concurrentievermogen gaat zich nu over het voorstel van het parlement buigen.

Het EIT is een plan van EC-voorzitter José Manuel Barosso. In eerste instantie wilde hij een volledig onafhankelijk instituut met flinke financiering, naar analogie van het MIT. De deelstaten zagen dit echter niet zitten, dus het plan werd omgebogen naar een virtueel instituut.