EU opent 900-MHz-gsm-band voor UMTS

Reading time: 1 minute

Author:

De ministers van de 27 EU-deelstaten zijn akkoord gegaan met de nieuwe gsm-richtlijn, die de 900-MHz-band van het spectrum gedeeltelijk reserveert voor UMTS en vierde generatie mobiele breedbanddiensten. De oude regelgeving uit 1987 kende deze band exclusief toe aan het gsm-protocol. 3G werd tot nog toe alleen toegelaten in banden boven de 1900 MHz. De langere 900-MHz-golven reiken echter verder en dringen beter door met dezelfde energie, waardoor de dekking in landelijke gebieden en binnenshuis verbetert. Daarnaast is er een logistiek voordeel: operatoren kunnen hun bestaande 900-MHz-infrastructuur relatief goedkoop aanpassen voor 3- en 4G in plaats van dat ze nieuwe apparatuur moeten installeren.

Eerder ging het Europees Parlement al akkoord met het wijzigingsvoorstel van de Europese Commissie. Met de toestemming van de ministerraad is nu de weg vrij voor uitrol. De nieuwe richtlijn wordt in oktober van kracht, waarna de lidstaten een half jaar om deze in hun nationale wetgeving te verankeren.

De Europese Commissie probeerde in 2007 ook al de 900- en 1800-MHz-gsm-banden vrij te geven, door de gsm-richtlijn te vervangen door een EC-besluit. Het Europees Parlement stemde dit voorstel echter van tafel omdat het wel een vinger in de pap wil houden.

Voordat een andere technologie wordt toegelaten in de 900-MHz-band, moet wel aangetoond zijn dat het niet interfereert met gsm. Voor UMTS is al vastgesteld dat dit geen problemen oplevert, mits de juiste bufferzones gehanteerd worden.