EP akkoord met uniforme drone-regels

Reading time: 1 minute

Author:

Het Europees parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een einde moet maken aan de complexe lappendeken aan regels voor vliegen met drones. Dat is hard nodig, want ontwikkelaars van dronetoepassingen lopen nu vaak aan tegen verouderde regels en lokale verschillen. Naar verwachting worden de regels later dit jaar van kracht, als ook de Europese ministers akkoord zijn gegaan.

De huidige regels voor vliegen met onbemande toestellen zijn veelal ad hoc toegevoegd aan de wetgeving voor de reguliere luchtvaart en modelvliegtuigjes. Daardoor zijn ze eigenlijk niet zo goed toegespitst op deze relatief jonge technologie, en zijn er grote verschillen tussen landen. Het Europese voorstel wil duidelijkheid scheppen in de regels waar dronefabrikanten, en piloten van onbemande toestellen, aan moeten voldoen.

Het plan is om drie verschillende categorieën te gaan onderscheiden op basis van risico’s. Voor kleine en lichte consumentendrones worden er eigenlijk weinig drempels opgeworpen, zolang ze onder de honderdtwintig meter en in zicht van de piloot blijven, en bijvoorbeeld niet boven menigten komen. Piloten mogen überhaupt pas in de buurt van mensen vliegen nadat ze een online training hebben gevolgd.

De andere twee categorieën gaan stapsgewijs meer eisen stellen aan certificering van de toestellen en training van de piloten. Zo kan een identificatiesysteem verplicht gesteld worden, of een mechanisme om de drone automatisch veilig te laten landen wanneer het contact met de piloot verbroken wordt.