Elekta en Philips bouwen preklinische MRI-versnellercombinatie

Reading time: 2 minutes

Author:

Elekta en Philips zijn bij het UMC Utrecht begonnen met de installatie van de eerste MRI/lineaire versneller-combinatie die geschikt is voor klinisch onderzoek naar beeldgestuurd bestralen van tumoren. Tot nog toe was er alleen een concepttoestel om de natuurkundige haalbaarheid aan te tonen. De nieuwe installatie kan gebruikt worden als R&D-platform voor klinische toepassingen.

Het project voor het ontwikkelen van MRI-gestuurde bestraling begon ruim een decennium geleden bij het UMC Utrecht. Doordat de tumor in een MRI-beeld is te lokaliseren, kan de stralingsbundel exact op het kankerweefsel worden gericht. De ontwikkelaars denken dat daardoor een veel hogere dosis in de tumor afgeleverd kan worden terwijl het omliggende weefsel gespaard wordt, of dat bewegende of zeer kleine tumoren bestraald kunnen worden. Een MRI-scanner en een lineaire versneller zijn echter technisch lastig te integreren. De oplossing werd gevonden door de stralingsbundel door de wand van de MRI-scanner heen te schieten. Samen met Elekta en Philips werd bij het UMC Utrecht een prototype gebouwd om dit principe aan te tonen.

Het nieuwe apparaat is volgens een woordvoerder van Elekta het platform waarop op termijn het commerciële product gebaseerd zal worden. Als eerste is de ring-gantry geïnstalleerd waarop de onderdelen van de lineaire versneller bewegen (de versneller draait om de patiënt heen). De installatie van de 1,5 T-MRI-scanner en de verdere opbouw zal enkele maanden in beslag nemen. Dan kan begonnen worden met het daadwerkelijke klinische onderzoek naar de methode en het ontwikkelen van de software.

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een consortium. Naast het UMC Utecht nemen NKI-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam, het University of Texas MD Anderson Cancer Center, het Froedtert & Medical College of Wisconsin Cancer Center in Milwaukee, en het Sunnybrook Health Sciences Centre in Toronto hieraan deel. Ook bij deze partners zal het apparaat geïnstalleerd worden.