Eindhoven Engine krijgt 15 miljoen uit rijksbijdrage Brainport

Reading time: 1 minute

Author:

Van de 130 miljoen euro rijkssteun aan Brainport gaat er vijftien miljoen naar de Eindhoven Engine. In deze Natlab nieuwe stijl storten onderzoekers en studenten zich met bedrijven op vermarktbare oplossingen voor grote technische en maatschappelijke vraagstukken. De Eindhoven Engine is een van de tien projecten die als eerste financiering krijgen toegewezen uit de Regio Deal Brainport. De TU Eindhoven, TNO, Fontys, bedrijven en gemeentes leggen zelf zestig miljoen bij.

Het streven is om binnen vijf jaar 250 fte aan het werk te hebben in de Eindhoven Engine, en in 2030 het dubbele. TUE, TNO en Fontys gaan de aansturing verzorgen. Op basis van ingediende voorstellen kennen zij Engine-gelden toe aan nieuwe projecten. Vier gaan er direct al van start: op het gebied van connected driving, lithografiesystemen, medische technologie en slimme steden.

Brainport krijgt 130 miljoen euro van het Rijk om het vestigingsklimaat te verbeteren en twee nieuwe onderzoeksinstituten op te starten. Foto: Brainport Eindhoven

‘De Eindhoven Engine is een samenwerkingsprogramma tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de Brainport-regio’, verklaart TUE-hoogleraar en initiatiefnemer Maarten Steinbuch. ‘Hiermee combineren we de frisse creativiteit van ambitieuze studenten met briljante onderzoekers en met innovatieve ondernemers en werknemers uit de industrie. Samen willen we echte problemen uit de praktijk oplossen met multidisciplinaire teams, op een gezamenlijke researchlocatie waar we elkaar kunnen vinden en inspireren. Uiteindelijk moet de Eindhoven Engine een verlichtend baken van innovatie worden.’