Eerste puzzelstuk in opschaling fotonica-assemblage gelegd in Twente

Reading time: 1 minute

Author:

Het Twentse Fraunhofer Project Center en fotonicafoundry Phix Photonic Assembly hebben gezamenlijk een machine ontwikkeld om glasvezels aan lichtchips te bevestigen. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar geautomatiseerde assemblage van fotonicamodules.

Phix werd vorig jaar opgericht op initiatief van Lionix, dat tot nu toe zijn fotonicachips zelf – grotendeels handmatig – assembleerde tot modules die klanten daadwerkelijk kunnen gebruiken. Phix neemt deze klus over van Lionix, maar gaat ook voor andere klanten produceren. Om te kunnen voldoen aan de snel toenemende vraag vervult Phix noodgedwongen een pioniersrol in de automatisering van de assemblage.

De Twentse foundry werkt daarbij samen met Fraunhofer Project Center, een aftakking van het Fraunhofer Institute for Production Technology die zich vorig jaar op de campus van de Universiteit Twente vestigde. Het centrum heeft veel ervaring met fijnmechanische assemblage van optische componenten, die Phix aanvulde met zijn ervaring in de fotonicachips.

Het ontwikkelde assemblageproces is gedeeld intellectueel eigendom van Phix en Fraunhofer, de machine wordt gebouwd door Fraunhofer-spin-off Aixemtec in Aken. De foundry en het onderzoeksinstituut werken ook gezamenlijk aan een machine voor een andere productiestap.