Academica

EC: ‘Europese universiteiten moeten differentiëren’

Leestijd: 2 minuten

Het hoger onderwijs in Europa heeft een groot potentieel maar er zijn te veel starheden en hindernissen om dit tot zijn recht te laten komen. Dat stelt de Europese Commissie in een rapport over de modernisering van de universiteiten in Europa. ’Europa‘s hoger-onderwijssysteem blijft gehinderd door verschillende obstakels, de meeste al decennia oud‘, zegt Ján Figel, eurocommissaris voor Onderwijs, Training, Cultuur en Meertaligheid. Volgens de EC is modernisering van fundamenteel belang om bij te dragen aan een globale en kennisgebaseerde economie.

Volgens het rapport moet onder meer de mobiliteit van studenten omhoog. Het liefst ziet Brussel dat ze minstens één semester een instelling in een ander land bezoeken of bij een industriële partner stage lopen. Om dat te bereiken is het nodig dat ze hun beurzen en leningen makkelijker mee kunnen nemen over de grens. Ook moet het mogelijk worden om op latere leeftijd studies te volgen.

Ook moeten lidstaten hun universiteiten meer autonomie gunnen. De Commissie denkt dat de overheden te veel micromanagen. Dit heeft geleid tot een ’ongewenste mate van uniformiteit‘, stelt het rapport. Dit resulteert in een goede gemiddelde score, maar een grote versnippering van de onderzoeksvelden. Universiteiten op hun beurt moeten hun interne fragmentatie bestrijden en beter gaan samenwerken met de industrie en elkaar. Ze moeten zich daarbij niet focussen op wetenschappelijke disciplines maar meer op gehele researchterreinen, zoals groene energie of nanotechnologie. Daarnaast beveelt het rapport aan dat de universiteiten hun opleidingen beter afstemmen op de arbeidsmarkt en meer met hun activiteiten naar buiten treden. Geldschieters moeten voor het verdelen van de financiering beter kijken naar de resultaten van de universiteiten en minder naar hun status.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content