Driekwart kenniswerkerpot in één keer vergeven

Reading time: 1 minute

Author:

De ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de eerste ronde van de kenniswerkerregeling 134,3 miljoen euro subsidie toegekend aan 128 projecten. Oorspronkelijk was het de bedoeling in de eerste tender slechts 50 van de 180 miljoen euro te verdelen, maar de kwaliteit was dermate hoog dat beoordelaars NWO en Senternovem adviseerden dit bedrag op te hogen. Ministers Plasterk en Van der Hoeven namen dit advies over.

In totaal kunnen 1336 kenniswerkers voor anderhalf jaar aan de slag bij Grote Technologische Instituten, TNO en universiteiten, terwijl zij in dienst blijven van hun werkgever met een commercieel oogmerk. Nog eens 136 jonge onderzoekers kunnen aan de slag bij kennisinstellingen. Senternovem ontving 182 aanvragen om 1827 R&D‘ers en 171 promovendi te cofinancieren. TNO en de TU Eindhoven nemen de meeste mensen op.

Bijna de helft van de toegekende voorstellen (48 procent) valt onder de noemer hightechsystemen, gevolgd door de categorieën gezondheid (17 procent), energie (10 procent), chemie (5,6 procent), automotive (5 procent) en materialen (5 procent).

Eind september komt een tweede ronde waar bedrijven en onderzoeksinstellingen op in kunnen schrijven. Dan is er nog 45 miljoen euro beschikbaar.