Distributieketen halfgeleiderindustrie kwetsbaar

Reading time: 2 minutes

Author:

De bazen van de halfgeleiderindustrie maken zich zorgen over hun bevoorradingsketen. Dat is vreemd, want eigenlijk is er genoeg reden om zich op de borst te kloppen. De distributieketen van de elektronische industrie is er tenslotte de laatste jaren een stuk gezonder op geworden.

De schrik zat er na de laagconjectuur van 2001 namelijk goed in. Overboekingen waren daar toen een belangrijke oorzaak van. Om de boom-bust-cycli die de industrie traditioneel kenmerken tegen te gaan, was het nodig de voorraadproblematiek eens onder de loep te nemen. Orders worden nu gecheckt en gedubbelcheckt; de inventaris bouwt hooguit twee kwartalen vooruit op.

Wat zit de topmannen dan dwars? Ed Sperling van Electronic News maakte een rondje langs de bezorgde gezichten. De eerste zorg is de consolidatie in regionale monopolies zoals glasfabricage in Korea, silicium op isolerende substraten in Taiwan en het maken consumentenelektronica in China. Natuurrampen, politieke onrust en zelfs kleine kinkjes in de kabel van de lokale logistiek kunnen daarom sterke effecten hebben op de wereldwijde halfgeleiderindustrie.

Bill Mitchell, president en CEO van Arrow Electronics: ’Stel dat de tsunami van 2004 niet Zuidoost-Azië, maar Korea had getroffen. Het zou de geheugenproductie wereldwijd vrijwel hebben platgelegd. Een vergelijkbare scenario is denkbaar met bijvoorbeeld de vogelgriep in China. Dat zijn kwetsbare plekken.‘

Ten tweede baart de matige communicatie tussen de schakels in de bevoorradingsketen zorgen. Distributeurs en foundry‘s zitten regelmatig aan tafel met leveranciers en fabrikanten zonder dat ze weten wat er bij elkaar speelt. Met het oog op 2001 doet de industrie echter al jaren verwoede pogingen om deze situatie te verbeteren. En met enig succes, zo lijkt het. Menig CEO toont zich tevreden met de voortgang.

De derde en laatste punt is dat de industrie op een of twee leveranciers per grondstof of componenten moet rekenen. Dat doet de concurrentie geen goed en maakt die bedrijven erg kwetsbaar bij rechtzaken, zoals Sony onlangs overkwam bij de defecte laptopbatterijen. ’Dat is een van de onbedoelde gevolgen van het efficiënter maken van onze industrie‘, zegt Roy Vallee, voorzitter en CEO van Avnet. ’Het is efficiënter als een of twee bedrijven grondstoffen of componenten leveren, maar de risico‘s nemen navenant toe.‘