Kort nieuws

Diamant-gebaseerde quantumtechnologie maakt stapje voorwaarts

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

Onderzoekers van Imo-Imomec, het geïntegreerde onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt en Imec, hebben een techniek ontwikkeld om een on-chip stikstof-vacature-centrum in diamant foto-elektrisch te detecteren. Uit de kluiten gewassen optiek is daardoor niet langer nodig, waarmee een obstakel is opgeruimd om bijvoorbeeld diamant-gebaseerde quantumsensoren te ontwikkelen.

Een stikstof-vacature-centrum bestaat uit een stikstofatoom en een lege plek in de kristalstructuur van diamant. De plek heeft een eigen spinsysteem en bijzondere eigenschappen om die het relatief makkelijk maken om hem te manipuleren en uit te lezen. In tegenstelling tot veel andere quantumtechnologie werkt een op gemodificeerd diamant gebaseerd systeem bij kamertemperatuur.

‘Er is natuurlijk nog veel verder onderzoek nodig om te komen tot echte technologische toepassingen. Zo moeten we nu een manier vinden om de verschillende diamanten qubits met elkaar te verbinden. Maar de eerste stap is in ieder geval gezet’, zegt hoogleraar Milos Nesladek van Imo-Imomec.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content