Dertig nieuwe hoogleraren voor 3TU-federatie

Reading time: 2 minutes

Author:

De 3TU-federatie wil dertig tophoogleraren van buiten aantrekken voor de vijf op te richten Centers of Excellence (COE‘s). Het samenwerkingsverband krijgt een gezamenlijke leerstoelstrategie. Dat is de kern van plannen die de drie technische universiteiten bij de regering hebben ingediend. De ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben 50 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld voor de 3TU-federatie, verdeeld over vijf jaar. Hiervoor moesten er wel op 1 januari concreet uitgewerkte plannen liggen.

Eerder werd al bekend dat de universiteiten vijf nieuwe COE‘s willen oprichten: Applications of nanotechnology, Fluid and solid mechanics, High tech systems & materials, Netherlands institute for research on ICT (Nirict): services and applications en Technologies for sustainable energy. Daarnaast komt er een aantal Centers of Competence.

Het ingediende plan wil het overheidsgeld volledig aan het inrichten van nieuwe onderzoeksprogramma‘s besteden en niet aan de herinrichting van bestaande studies. De kwaliteit en vernieuwing van de nieuwe programma‘s moeten wel hun terugslag hebben op het bestaande onderzoek door het verdringen en overnemen van bestaande lijnen. Uiteindelijk zal zo‘n 15 procent van het bestaande onderzoek hierdoor aangepast worden, is de verwachting.

Op dit moment bestuderen de ministeries van EZ en OCW of de plannen voldoen aan de eisen voor de subsidie van 50 miljoen euro. Maria van der Hoeven, de minister van onderwijs, zal hier naar verwachting begin februari uitsluitsel over geven. Ook hebben de universiteiten advies gevraagd aan onder meer de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW), MKB-Nederland, STW en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Bij goedkeuring moet het project in 2007 van start gaan.