Opinie

Delen om te vermenigvuldigen

Patrick Dewilde is hoogleraar bij Dimes aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van het ICT Delft Research Centre.

Leestijd: 3 minuten

Hebben industrie en academische wereld iets met elkaar te maken? Er zijn bedrijfsmanagers die beweren dat het enige nut van de universiteit en de hogescholen is om (liefst goed opgeleide) werkkracht te leveren. De universiteiten betichten bedrijven ervan dat ze kennelijk alleen uit zijn op winstbejag. Klap op de vuurpijl komt van beleidsmakers die beweren dat er veel kennis is bij de instellingen maar dat deze slecht wordt toegepast. De remedie zou zijn dat de universitaire onderzoekers uit hun ivoren torens afdalen en bedrijvigheid creëren.

Veel kennis? Was het maar waar! Nieuwe toptechnologie zoals nano-elektronica vergt dermate diepe, verscheidene en snel evoluerende kennis dat geen van de actieve partijen die (nog) kan opbrengen. Sommigen beweren dat we met onze relatief kleine onderzoeksbevolking dolgelukkig mogen zijn als we op een paar terreinen meetellen in de wereld. ’Nederland moet keuzes maken‘, stelde VNO-NCW, maar het vergeet dat het kenmerkende van innoverende technologie is dat je kennis uit zeer diverse disciplines onvoorspelbaar samenbrengt. Keuzes worden niet top-down gemaakt, maar bottom-up geforceerd door de markt, de wil van de participanten en door de snel voorschrijdende internationale kennismachine, die nieuwigheid produceert aan een duizelingwekkend tempo.

Wat onze kennispositie betreft, heb ik het hier vooral over technisch-wetenschappelijke kennis, wel eens afgedaan als ’engineering‘. Een recente nota van ons ministerie van OC&W stelt dat er weinig nieuwe wetenschap is in ICT, het is allemaal maar ’engineering‘. Hoezo geen wetenschap bij het ontwerpen van de meest geavanceerde systemen ooit door mensen bedacht? Als we de zeer kostbare technische kennis niet koesteren, is dat een gegarandeerd recept voor snel afglijden naar een derdewereldeconomie.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content