Contract met Philips Medical geeft Verum turboboost

Reading time: 3 minutes

Author:

Philips Medical Systems (PMS) gaat voor vijf jaar in zee met Verum. Het pilotproject met de Analytical Software Design-methode (ASD) beviel zo goed dat de medisch specialist nu tien licenties neemt op de bijbehorende gereedschapskist, terwijl de toolontwikkelaar die volwassen maakt. PMS wil de formele techniek gaan inzetten voor het ontwerp en de verificatie van complexe embedded software in toekomstige generaties röntgenapparatuur. Hoeveel geld er met de overeenkomst is gemoeid, hebben de partijen niet bekendgemaakt.

Opmerkelijk is dat Verum nog geen concreet product heeft. Het beschikt alleen over een proof-of-concept, dat bovendien niet schaalt, zo bleek tijdens de pilot begin vorig jaar. Onderdeel van de overeenkomst is dan ook dat het bedrijf een schaalbare oplossing ontwikkelt. ’Met Philips Medical hebben we een roadmap opgesteld en binnen zes maanden verwachten we een prototype te hebben‘, vertelt Verum-CEO Rob Howe. ’Vervolgens werken we dat via updates uit tot een professioneel product. Het hele traject duurt naar schatting achttien tot vierentwintig maanden. Zolang er nog geen schaalbaar prototype is, beperkt Medical het gebruik van ASD tot de tien licenties. Als dat er eenmaal is en het voldoet aan hun kwaliteitseisen, dan gaan ze het op grote schaal inzetten.‘

Met de gepatenteerde ASD-methode zijn de specificatie, de architectuur en het softwaredesign te maken op basis van een mathematisch geverifieerd model. Als gevolg daarvan zijn de ontwerpen functioneel en wiskundig correct vóór aanvang van een project. Door eerst de gebreken te elimineren en dan de software automatisch te genereren uit het model, is de kwaliteit van het eindproduct drastisch te verbeteren. Volgens Verum resulteert de toepassing van ASD doorgaans in 90 procent minder fouten, 30 procent besparing op de ontwikkelkosten en een 30 procent kortere doorlooptijd.

Het proefproject bij Philips Medical was losjes gebaseerd op de controllerrequirements van een scanner in aanbouw, codenaam ’Aquilo‘. Bij de verificatie van het ontwerp doorliep Verum meer dan 1,5 miljoen executiescenario‘s. Daarbij ontdekte het 44 gebreken, waarvan de helft ernstige ontwerpfouten. Als deze in de software waren terechtgekomen, dan zou dat hebben geleid tot een defectdichtheid van 3,5 per duizend regels code. Het hele ontwerp- en verificatietraject kostte zeventig mandagen in tien weken.

Na afloop van de pilot was PMS vooral te spreken over de begrijpelijkheid van Verums specificaties en de mogelijkheid om vóór het programmeren alle combinaties en volgordes van stimuli te controleren. Ook de functionaliteit om grote stukken code te genereren uit formeel geverifieerde ontwerpmodellen beviel goed. De medisch specialist signaleerde nog wel wat problemen. Het belangrijkste struikelblok was dat de toepassing van de gereedschappen en de interpretatie van de resultaten nog niet vanzelfsprekend zijn en diepgaande kennis van de gebruikte technologieën vereisen. Aan deze verbeterpunten gaat Verum nu werken.

’De initiële test met de ASD-tool was voor ons een eerste aanwijzing van de enorme potentie die de technologie heeft‘, zegt Sikko Wittermans, senior vicepresident en CTO X-ray van Philips Medical. ’We zagen direct hoe we fouten kunnen elimineren, nog voordat we met het eerste stadium van ontwikkeling beginnen. Het is duidelijk dat dit leidt tot meer betrouwbaarheid in onze systemen.‘ PMS verwacht dat het aantal softwaregerelateerde serviceaanvragen bij de gebruiker uiteindelijk met een factor veertig zal verminderen, zodra het meer van zijn systemen heeft ontworpen met behulp van ASD.

Voor Verum is de overeenkomst van levensbelang. ’Onze hele toekomst is veranderd‘, aldus Rob Howe. Hij verwacht dat het commitment van Philips Medical een sterke aanzuigende werking heeft op geldschieters. Met een ervan zijn de onderhandelingen al in een vergevorderd stadium. ’De deal toont investeerders dat ASD toekomst heeft. We hebben nu job security. Binnenkort groeien we van negen naar elf man en we rekruteren nog flink verder. Voor de zekerheid had ik de muren in mijn kantoor nog leeg gelaten, maar nu kan ik met een gerust hart posters gaan ophangen.‘