Kort nieuws

Commissie voor nieuwe stemcomputer aangesteld

Pieter Edelman
Leestijd: 1 minuut

De zevenkoppige commissie onder leiding van Fox-IT-oprichter Ronald Prins gaat zich buigen over de mogelijkheid om weer elektronisch te gaan stemmen of elektronisch stemmen te tellen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de deskundigengroep in het leven geroepen om specificaties op te stellen voor dergelijke apparatuur en om het draagvlak te onderzoeken. Ook de kosten van een dergelijk systeem worden bekeken. De groep van wetenschappers en politici brengt uiterlijk eind dit jaar verslag uit.

De groep bouwt voort op de commissie-Van Beek, die in 2013 concludeerde dat een elektronisch stem- en telproces sneller kan verlopen met minder fouten dan het huidige stemmen met het rode potlood. De commissie stelde een systeem voor dat een verifieerbaar paper trail achterlaat; de computer telt een stem niet direct, maar print de keuze uit op een stembiljet dat de kiezer zelf in de stembus moet stoppen. Dit biljet kan snel en eenvoudig door een computer worden gelezen, maar de kiezer weet zeker dat zijn stem juist wordt geregistreerd en de papieren biljetten kunnen handmatig worden nageteld.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content