Achtergrond

CM: een evolutie op zich

Pascal van Kempen, Sander Mathijssen
Leestijd: 5 minuten

Configuratiemanagement (CM) is niet meer weg te denken uit de hightech. De evolutie in productontwikkeling, ontwikkelprocessen en ondersteunende tools en de opkomst van uitbesteding hebben de afgelopen jaren voor een aantal verschuivingen gezorgd in het CM-landschap. In dit artikel geven Pascal van Kempen en Sander Mathijssen van Philips Healthcare hun visie op deze veranderingen.

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw zag configuratiemanagement (CM) het levenslicht als discipline binnen de hardwareontwikkeling, in eerste instantie vooral binnen de Amerikaanse luchtmacht. Destijds was het vooral van belang om wijzigingen in versies vast te leggen om zodoende het productieproces te beheersen en problemen snel op te lossen door te kijken naar de gemaakte aanpassingen. Een voorbeeld dat ook nu nog regelmatig het nieuws haalt, zijn de terugroepacties van autofabrikanten, die aan de hand van een probleem precies kunnen aangeven welke wagens terug moeten komen naar de garage. Zonder CM zou dit niet mogelijk zijn.

Toen de softwareontwikkeling opkwam, leidden de goede ervaringen met hardware-CM al snel tot de geboorte van software-CM. Zeker in het begin waren de principes uit de hardwarewereld een-op-een te hergebruiken omdat de software direct verbonden was met de hardware. Met de introductie van nieuwe technologieën, zoals snellere processoren, standaard componenten en intelligente programmeertalen, ging de softwareontwikkeling echter steeds meer een eigen leven leiden. Het aantal te managen bestanden groeide explosief, architectuur en structuur werden steeds belangrijker en ook de ontwikkelsnelheid van software lag al snel vele malen hoger dan die van hardware.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content