Kort nieuws

China voegt zich bij World Semiconductor Council

Pieter Edelman
Leestijd: 1 minuut

De Chinese handelsorganisatie voor halfgeleiders CSIA is toegetreden tot de World Semiconductor Council (WSC) tijdens de jaarlijkse vergadering van deze wereldwijde handelsorganisatie. De WSC werd in 1996 opgericht om de wereldwijde handel in halfgeleiderproducten te versoepelen. In de organisatie zijn reeds de Europese, Japanse, Koreaanse, Noord-Amerikaanse en Taiwanese halfgeleiderhandelsassociaties vertegenwoordigd.

’We steunen de aanvraag voor het lidmaatschap van de China Semiconductor Industry Association in de World Semiconductor Council‘, zegt Brian Halla, voorzitter van de Noord-Amerikaanse halfgeleiderhandelsassociatie SIA en van de jaarvergadering. ’China is nu ‘s werelds grootste en snelst groeiende halfgeleidermarkt en heeft daarom veel belang in de toekomstige groei van de microchipindustrie.‘ Het land probeert al enkele jaren toe te treden tot deze handelsorganisatie. Kwade tongen beweren dat Taiwan dit tot nog toe blokkeerde.

De leden van de wereldwijde handelsorganisatie benadrukten tijdens de vergadering nogmaals het belang voor open en eerlijke handel in halfgeleiderproducten en de bescherming van intellectuele eigendommen. Ze kwamen overeen om bij hun regeringen aan te dringen op het afschaffen van in- en uitvoerrechten voor halfgeleiderproducten. Vanaf 1 april zijn de meeste chips hier al vrij van, maar sommige halfgeleiderproducten worden niet als zodanig geclassificeerd. Verder pleit de organisatie tegen het invoeren van heffingen op elektronische apparatuur en onbeschreven media, omdat deze de adoptie van elektronica in de weg zouden staan. De handelsorganisatie kwam verder overeen om de belasting op het milieu tijdens chipfabricage terug te dringen. Onder meer het energie- en waterverbruik, de uitstoot van CFK‘s en de inzet van perfluoro-octylsulfonaat moeten omlaag.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content