Chauvins CA8335 verschenen in 2.0-uitvoering

Reading time: 1 minute

Author:

De Qualistar CA8335 van Chauvin Arnoux is nu beschikbaar in versie 2.0. De nieuwe editie kan meten met een mix van stroomtangen, waardoor het mogelijk wordt een goede analyse te maken van hoge stromen in geleiders door middel van flexibele stroomtangen en lage stromen in de nulleider door middel van kleine tangen. Het gelijktijdig kunnen aansluiten van verschillende tangen heeft meer praktische voordelen. Veel verdeelinrichtingen hebben al vaste stroomtrafo‘s geïnstalleerd, bijvoorbeeld voor kWh-meters of paneelmeters. Deze hebben een standaard secundaire uitgang van 5 A. Met de MN93A-stroomtangen is het mogelijk te meten aan deze secundaire kant van stroomtransformatoren.

De overzetverhouding wordt eenvoudig ingegeven op de CA8335. Door de mogelijkheden van het mixen van stroomtangen kan nu ook direct de stroom in de nulleider gemeten worden, met bijvoorbeeld een flexibele stroomtang. Een praktische oplossing, omdat het aanbrengen van stroomtangen direct in de voeding vaak een lastige opgave is.

Naast stroom, spanning en vermogen kan de CA8335 energie registreren, dus het aantal kWh of kVArh. Het 2 Gbyte grote geheugen maakt energieregistraties over lange termijn mogelijk waardoor besparingsmogelijkheden inzichtelijk worden.

De Nederlandstalige Qualistar werkt samen met de eveneens Nederlandstalige Power Analyser Transfer-software. Uniek is het online kunnen meekijken met een meting. In een beeld ziet u gelijktijdig de trendweergave, tijddomein (sinusweergave) en frequentiedomein (hogere harmonischen). Daarnaast kan, zonder de meting te onderbreken, een lopende meting worden ingezien.