C++14 is af

Reading time: 1 minute

Author:

Het C++-standaardisatiecomité heeft het voorstel voor de nieuwe editie van de programmeertaal goedgekeurd. Daarmee is de specificatie klaar om tot standaard verheven te worden door Iso – er is alleen nog een controle op spelfouten nodig, aldus commissielid Herb Sutter in een blogpost. Tussen de nieuwe C++14-versie en zijn voorganger zit slechts drie jaar, een relatief korte tijd: het gat daarvóór bedroeg acht jaar. Het gaat dan ook vrij kleine toevoegingen.

De meest in het oog springende toevoeging is de mogelijkheid om de compiler het return-type van een functie te laten deduceren. Ook voor de parameters van lambda-functies kan voortaan type-deductie worden gebruikt. Verder is onder meer de template-functionaliteit, waarbij de precieze werking van een functie of klasse afhangt van het type, uitgebreid naar variabelen.

Ook aan de standaard bibliotheek zijn nieuwe features toegevoegd. Voor associatieve arrays is het bijvoorbeeld niet langer nodig dat de sleutel exact het juiste type heeft, zolang er maar een vergelijking mee mogelijk is. Ook specificeert de bibliotheek nu standaard literals voor tijdsduren. De mogelijkheid hiertoe stamt eigenlijk uit C++11; gebruikers kunnen hierin een type-literal zoals ‘kg’ of ‘ms’ aan hun variabele meegeven, maar tot nog toe waren er geen standaard toevoegingen gedefinieerd.

Opmerkelijk is dat de nieuwe standaard al door diverse compilers goeddeels wordt ondersteund, terwijl dat bij vorige edities soms jaren duurde. LLVM/CLang is hiermee het verst, gevolgd door GCC en Microsoft.