Buitenlandse kraamkamers

Reading time: 2 minutes

Author:

Het stedelijk cluster rond Eindhoven huisvest zo‘n 43 duizend bedrijven die bijna 350 duizend arbeidsplaatsen opleveren. Een regio waar bijna de helft van de Nederlandse R&D plaatsvindt. Waar een krachtig netwerk bestaat van onderzoeks- en kennisinstellingen met hoogtechnologische industrieën, omringd door hoogwaardige dienstverlening. Philips is nog altijd de belangrijkste drijfveer van de regio, met Philips Research als een van ‘s werelds grootste particuliere onderzoeksorganisaties.

Dit bijna honderdjarige instituut geniet wereldwijd aanzien als researcher. Het zorgde voor de ontwikkeling van een gloeilampenfabriek tot een hoogwaardig elektronicaconcern dat veelsoortige technologieën opbouwde. Al bijna een eeuw een onuitputtelijke bron voor innovaties en een leverancier van specialistische kennis.

Philips is gekend als de kraamkamer voor baanbrekende technologie. Zo veel technologie dat er zelfs bedrijven op eigen benen konden worden gezet, waarin Philips al dan niet deelnam. Een aansprekend voorbeeld is de succesvolle onderzoek- en ontwikkelorganisatie die Martin van den Brink aanstuurt (zie de afgelopen edities van Bits&Chips).

Maar soms bekruipt je de angst dat ze het tempo waarin succesvolle nieuwe bedrijven en technologieën naar buiten rollen, niet kunnen volhouden. Philips is een moderne organisatie geworden naar Angelsaksisch model. Een onderneming met een sterke focus op shareholder value waarvan bedrijfsonderdelen worden verkocht die het niet tot de core business rekent.

Als technisch dienstverlener baart mij dat natuurlijk zorgen. Wij werken enthousiast mee aan de verschuiving van de businessmodellen waarin OEM‘s meer verantwoordelijkheden toeschuiven naar hun toeleveranciers. In de ontwikkeling naar steeds complexere systemen is er een intensievere samenwerking nodig tussen OEM en toeleverancier. Aan die behoefte proberen wij invulling te geven. Maar dan moet er wel voldoende aanwas van OEM‘s zijn waar wij een dergelijke intensieve samenwerking mee kunnen aangaan. En juist die aanwas lijkt te stagneren.

Een groei van het aantal start-ups zou Nederland kunnen helpen. Starters met technologie direct uit de kraamkamers van de universiteiten. Ondernemerschap aan de poort van de kennisinstellingen zoals eind jaren 90 in de life sciences succesvol is nagestreefd. Door naar Angelsaksisch model toe te staan dat onderzoekers en hoogleraren in een eigen bedrijf de resultaten van hun onderzoek te gelde proberen te maken. De erkenning dat goed onderzoek en innovatie kan leiden tot nieuwe commerciële toepassingen of zelfs tot een grote nieuwe industrie en de basis vormt voor economische groei.

Want anders moeten de dienstverleners actiever naar OEM‘s buiten de regio Eindhoven op zoek gaan. Zelfs over de landsgrenzen heen. De afgelopen maand werd daarmee begonnen op Hightech Mechatronica 2007. Zou dat het begin zijn van een ontwikkeling naar buitenlandse kraamkamers? Pak de beschuit met muisjes maar vast in.