Brainport en Rede fuseren tot Brainport Development

René Raaijmakers
Leestijd: 1 minuut

Brainport Operations en NV Rede fuseren en werken verder onder de naam Brainport Development. Brainport Operations is de uitvoeringsorganisatie van Stichting Brainport. Daarin werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid aan de strategie en positionering van Brainport. Een belangrijke rol is het versnellen van marktgedreven innovatie. NV Rede richt zich op de uitvoering van projecten. Beide organisaties denken elkaar daarom prima aan te vullen.

In de nieuwe ontwikkelingsmaatschappij kunnen op termijn naast overheid ook kennisinstellingen en bedrijfsleven toetreden als aandeelhouders. De activiteiten beperken zich niet tot de regio Eindhoven. Brainport Development moet een internationale speler zijn met een regionale verankering. De organisatie richt zich op de sectoren hightech systemen en materialen, automotive, lifetech, ontwerp en voedingsmiddelen. Brainport Development zegt te willen functioneren als facilitator, initiator, ontwikkelaar en uitvoerder.

De raad van commissarissen voor Brainport Development bestaat uit Theo Maas, Joop Sistermans en Mathieu Weggeman. Directievoorzitter Elies Lemkes-Straver is directeur strategie en ontwikkeling en Theo Stevens is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login