‘Bonussen’ NXP bemoeilijken ontwikkeling Nijmeegse hightechcampus

Reading time: 2 minutes

Author:

NXP haalt Nova niet iedere dag, maar als het over bonussen gaat, slaan alle stoppen door – in de politiek én de media. Bijna overal viel te lezen dat de provincie Gelderland een half miljoen euro subsidie introk naar aanleiding van de ruim veertien miljoen euro aan bonussen die vier vorig jaar vertrokken NXP-topmannen hadden meegekregen. In die berichtgeving zijn enkele nuances verloren gegaan. Maar erger nog, het provinciale besluit brengt de ontwikkeling van hightechbedrijvigheid in de regio Nijmegen in gevaar.

Om te beginnen hecht NXP eraan te benadrukken dat het niet uitsluitend om bonussen ging. Het gaat om achterstallige salarissen, bonussen, pensioenen en vertrekregelingen, die bovendien voor een deel in 2007 in de boeken staat. Niet alle media brachten dat even duidelijk naar voren. Een zegsman van NXP wil daar nog wel aan toevoegen dat het vertrokken management verantwoordelijk was voor de verkoop van de Wireless-divisie. Met de cash die dat opleverde, kan NXP nu overleven.

Daarnaast had de provincie de subsidie nog niet toegekend. Het ging om een voornemen, dat onderdeel was van een regionaal pakket maatregelen om de crisis te bestrijden. Bij de behandeling daarvan dienden D66 en de SP een amendement waarin wordt voorgesteld ’geen steun te verlenen aan partners waar bonussen het sobere karakter, dat past bij een tijd van recessie, te boven gaan.‘ Een overgrote meerderheid van de Gelderse Provinciale Staten steunde het voorstel.

En ten slotte zou de voorgenomen subsidie niet in de portemonnee van NXP verdwijnen. Ze was bedoeld voor het consortium dat de campus rondom het Fiftytwo Degrees-gebouw in Nijmegen ontwikkelt. Naar het voorbeeld van de Eindhovense High Tech Campus, moet deze Noviotech-campus herrijzen op voormalig terrein van NXP, in gebouwen die de chipmaker niet meer nodig heeft. NXP neemt deel aan dit consortium, net als de gemeente Nijmegen en ontwikkelingsmaatschappij Oost NV. Later zouden private partners er zich bij moeten aansluiten. Niet alleen NXP, maar deze partijen gezamenlijk lopen dan ook de half miljoen euro mis, op een totaalbudget van 5 tot 6 miljoen. NXP zou 1 tot 2 miljoen bijdragen.

Door de subsidie te annuleren, trok de provincie de facto haar steun in aan de ontwikkeling van hightechwerkgelegenheid in de regio. ’Het geeft in deze tijd geen pas een consortium te steunen waar deelnemers in zitten met graaiend management‘, licht Statenlid Eric van Kaathoven van de SP zijn initiatief toe. De Noviotech-partners ’moeten maar met de pet rondgaan bij de bonusontvangers‘. Een woordvoerder van de Gedeputeerde Staten laat weten dat het provinciale bestuursorgaan nog altijd achter het project staat, maar dat het nu aan het Noviotech-consortium is om het gat in de begroting te dichten.

De gemeente Nijmegen is op zijn zachtst gezegd niet gelukkig met het besluit van de provincie. De ontwikkeling van de Noviotech-campus gaat echter gewoon door, laat een woordvoerster weten, al kon zij nog geen concrete stappen bekendmaken.