Bom en Innotek stimuleren spin-offs

Reading time: 2 minutes

Author:

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (Bom) en het Belgische Innotek starten een project om het uitspinnen van kennis bij bedrijven te stimuleren. Dit Pilootproject Spin-offs richt zich specifiek op ondernemingen in de grensregio en wil voor eind 2007 minstens zes nieuwe uitspinningen op poten hebben gezet. Het project is opgezet in het kader van het Europese Interreg III-programma. De aansturing is in handen van een projectgroep met vertegenwoordigers van Alcatel, Flandersbio, Gamma Holding, het IWT, Syntens Zuid-Nederland, Umicore, Vitromics en WP-Haton.

Bedrijven ontwikkelen vaak specifieke kennis om hun kernactiviteiten te ondersteunen, maar doen hier verder niks mee. De initiatiefnemers denken dat het afsplitsen van deze kennis in aparte bedrijven de economische positie van de regio kan versterken. Het programma gaat een instrument ontwikkelen om het uitspinpotentieel van bedrijven in kaart brengt en wil ondernemingen begeleiden bij het loskoppelen van hun specifieke kennis. Daarnaast willen de initiatiefnemers via een opleidingstraject de ondernemersgeest bij managers versterken. Ze hopen daarmee dat de initiatiefnemers kennis binnen het bedrijf eerder een kans geven. Dit moet de bedrijfsresultaten verbeteren en voorkomen dat kennisdragers weglopen.

Het project zal drie fasen beslaan. In het eerste deel wil de werkgroep een spin-offscan ontwikkelen. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode om het uitspinpotentieel van bedrijven op te sporen. De tweede fase bestaat uit het daadwerkelijk afsplitsen van kennis in aparte ondernemingen. Scouts gaan langs bij bedrijven om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor loskoppeling zijn. Het project wil minstens 150 bedrijven bezoeken en de spin-offscan op zeker veertig hiervan toepassen. De derde fase bestaat uit een evaluatie van het project. Afhankelijk van de uitkomst zal het een vervolg krijgen op grotere schaal of in andere regio‘s.

De financiering komt van de Europese Unie, de landelijke regeringen en de regio‘s.